תחילת העבודה

.

3:39

.

4:13

.

3:33

.

1:55

עבודה עם אובייקטים

.

8:54

.

6:36

.

5:10

.

4:28

.

2:52

.

3:48

עיצוב אובייקטים

.

3:55

.

5:01

.

6:25

תמונות

.

2:01

.

7:36

.

0:57

טקסט

.

3:31

.

4:54

.

2:13

סגנונות - סטיילים

.

6:46

.

1:48

אוטולייאאוט

.

9:20

.

7:43

.

2:50

קומפוננטות

.

5:37

.

8:07

.

8:01

.

7:06

.

5:12

פרוטוטייפינג ואנימציה

.

10:05

.

5:22

.

3:03

.

4:26

.

8:23

.

1:20

.

2:13

פלאגינים וקהילת figma

.

3:10

.

6:46

.

2:42

.

6:27

שיתוף ויצוא לפיתוח

.

2:11

.

1:24

.

2:37

.

1:00

.

2:13

.

6:45

עבודה עם משתנים

.

14:26

קומפוננטות אב